You are currently viewing Jak za艂o偶y膰 z艂omowisko samochodowe?

Przepisy rodzimego prawa informuj膮 nas o tym, 偶e rozbi贸rki ca艂ych pojazd贸w dokona膰 mo偶na wy艂膮cznie na legalnych stacjach demonta偶u. Stworzenie takiego miejsca, zwanego potocznie z艂omowiskiem obarczone jest wieloma regulacjami prawnymi, a wszystko za spraw膮 potencjalnego 鈥 negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko naturalne. W jaki spos贸b uruchomi膰 zatem oficjalne i w pe艂ni legalne z艂omowanie samochod贸w? Odpowied藕 w dzisiejszym tek艣cie.聽

Dwie drogi聽

Istniej膮 dwa 鈥 pokrewne warianty prowadzenia tego rodzaju dzia艂alno艣ci. Pierwsz膮 jest oczywi艣cie w pe艂ni legalny auto szrot, o kt贸rym wspominali艣my na wst臋pie, drug膮 za艣 punkt poboru pojazd贸w. I cho膰 obie dzia艂alno艣ci wymagaj膮 wydawania oficjalnych za艣wiadcze艅, to w praktyce s膮 odr臋bne ze wzgl臋du na wymogi formalne oraz prawne. Podstawowa r贸偶nica dotyczy przede wszystkim etap贸w procesu dzia艂alno艣ci 鈥 m贸wi膮c wprost, punkt zbierania pojazd贸w zawiera umow臋 ze stacj膮 demonta偶u na ich przekazywanie.

Aby zag艂臋bi膰 si臋 w szczeg贸艂y procesu, warto przeanalizowa膰 ustaw臋 z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazd贸w wycofanych z eksploatacji. Znajduj膮 si臋 w niej wytyczne okre艣laj膮ce rol臋 i wykorzystanie odpad贸w pochodz膮cych z rozbi贸rki. Ustawa ta ponadto okre艣la wysoko艣膰 op艂at pobieranych za z艂omowanie oraz obowi膮zkowe poziomy odzysku i recyklingu. Wa偶n膮 informacj臋 niesie artyku艂 53a owej ustawy, poniewa偶 okre艣la on wysoko艣膰 kar pieni臋偶nych, kt贸re mog膮 wynie艣膰 nawet do 300 tysi臋cy z艂otych.

Istnieje jeszcze jeden typ dzia艂alno艣ci dotycz膮cej z艂omowania aut. Chodzi o sprzeda偶 cz臋艣ci odzyskanych bez zak艂adania stacji demonta偶u. W takich sytuacjach przepisy prawne zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska naturalnego r贸wnie偶 maj膮 zastosowanie, dlatego jedynym rozwi膮zaniem jest zakup tego rodzaju cz臋艣ci w auto z艂om Tychy celach handlowych.

z艂omowanie samochod贸w

Auto szrot. Kwestie formalne

Kluczow膮 kwesti膮 formaln膮 w prowadzeniu tego rodzaju dzia艂alno艣ci pozostaje uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia. Nale偶y mie膰 na uwadze, i偶 z艂omowanie aut to proces z艂o偶ony, a wiele element贸w sk艂adowych pojazdu wp艂ywa bezpo艣rednio w spos贸b negatywny na naturalne 艣rodowisko.

Wspomniana decyzja zostaje wydana na szczeblu administracyjnym, a jej celem jest nadanie kszta艂tu realizowanemu przedsi臋wzi臋ciu z zachowaniem nie tylko przepis贸w prawa stanowi膮cych wspomnian膮 ustaw臋, ale tak偶e coraz bardziej radykalnych dyrektyw unijnych. Warto podkre艣li膰, 偶e taki wniosek kieruje si臋 do w贸jta, burmistrza, prezydenta miasta, b膮d藕 regionalnej dyrekcji ochrony 艣rodowiska.

Kolejne kwestie formalne dotycz膮 plan贸w zagospodarowania przestrzennego 鈥 te nale偶y dok艂adnie zweryfikowa膰, poniewa偶 mog膮 one zawiera膰 zapisy uniemo偶liwiaj膮ce prowadzenie tytu艂owej dzia艂alno艣ci. Ostatni膮 kwesti膮 formaln膮 jest uzyskanie pozwolenia na budow臋 oraz realizacja projektu budowlanego. Po za艂atwieniu wszystkich wy偶ej wymienionych formalno艣ci mo偶emy przyst膮pi膰 do procesu wyposa偶ania obiekt贸w.

Przeczytaj drug膮 cz臋艣膰 naszego poradnika o tym, jak otworzy膰 auto z艂om.