Zmiany w przeglądach technicznych. Czy zaczną się problemy?

Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, że z początkiem listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych pojazdów. Dowiedz się więcej na ten temat, ponieważ kolejne zmiany czekają nas już w przyszłym roku. 

Spis treści:

  • Dlaczego zmieniają się zasady wykonywania przeglądów technicznych?
  • Zmiany w przeglądach od 01 listopada 2022 r. 
  • Co zmieni się w 2023 roku? Niektórzy zapłacą podwójnie. 

Właściciele większości aut przegląd techniczny muszą wykonywać raz w roku. Zdarza się, że jeżeli pojazd nie przejdzie badania, trafia na auto złom. Czy nowe przepisy zwiększą odsetek samochodów przeznaczonych do kasacji?

Dlaczego zmieniają się zasady wykonywania przeglądów technicznych?

Dotychczasowe przepisy zmieniła wchodząca w życie od 1 listopada 2022 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE.

Dodatkowe modyfikacje wprowadziła również obowiązująca od tego samego dnia dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE.

Zmiany w przeglądach od 01 listopada 2022 r. 

Powyższe dokumenty wprowadziły obowiązek kontroli systemu eCall, co jednak w praktyce okazało się wykonalne w ograniczonym zakresie oraz kosmetyczne zmiany nazewnictwa klasyfikacji usterek pojazdów z:

  • usterki drobne (UD),
  • usterki istotne (UI),
  • usterki stwarzające zagrożenie (USZ).

na:

  • usterki drobne,
  • usterki poważne,
  • usterki niebezpieczne.

Co zmieni się w 2023 roku? Niektórzy zapłacą podwójnie.

Znacznie poważniejsze zmiany przepisów, dotyczących wykonywania badań okresowych pojazdów, przewidywane są na rok 2023. Zapowiada się np. wprowadzenie obowiązku fotografowania badanych pojazdów czy podwójną wysokość opłaty za przegląd dla właściciela pojazdu, który spóźnił się z badaniem więcej niż 30 dni.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *