W jaki sposób założyć stację demontażu pojazdu?

Wymagania co do założenia stacji demontażu pojazdu są spore, a wynika to z przepisów prawnych, które w ostatnich latach znacznie się zaostrzyły. Powodem owej zmiany jest m.in. obecność naszego kraju w UE, która radykalnie podchodzi do działalności mających wpływ na środowisko. Wedle naszego systemu prawnego rozbiórki aut można dokonywać wyłącznie w stacjach demontażu pojazdów. Powstanie tego typu działalności nie należy do najprostszych – wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów. Niemożliwe jednak nie istnieje, dlatego sprawne funkcjonowanie tego rodzaju przedsiębiorstwa może być bardzo dochodowe. W jaki sposób założyć popularny szrot i jak sprawnie nim zarządzać? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Analiza i kalkulacja to podstawa.

Zanim przystąpimy do formalności związanych z założeniem tytułowego miejsca warto przeanalizować naszą sytuację prawną oraz finansową. Działanie szrotu opiewa w dwa profile. Pierwszy z nich to stacja demontażu pojazdów, drugi zaś określa się mianem punktu zbierania pojazdów. W praktyce obie te jednostki mają prawo do procesu złomowania, jednak ich prawny charakter różni się od siebie, co oznacza, że profile podlegają zupełnie innym wymogom formalnym. Podstawowa różnica polega na współpracy obu profili, mianowicie – punkt zbierania pojazdów powinien mieć umowę ze stacją demontażu w ramach, której zebrane pojazdy zostaną przekazane wspomnianej stacji. Dzieje się tak z racji przepisów prawnych, które jednoznacznie określają, iż punkt zbierania pojazdów nie ma prawa do ich rozbiórki.

Twarde prawe, ale prawo.

Aby zapoznać się z przepisami prawnymi określającymi proces recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji warto odwołać się do ustawy z dnia 20.01.2005. To właśnie w niej znajdują się główne wytyczne dotyczące dalszej drogi odpadów uzyskanych z umarłych pojazdów. W bardzo ciekawy sposób pisze o owej ustawie na łamach portalu – szroty.pl jeden z ekspertów :

„…Ustawa określa wysokość opłat pobieranych za zezłomowanie pojazdu oraz obowiązkowy poziom odzysku i recyklingu odpadów. Artykuł 53a wymienionej powyżej ustawy mówi o karach pieniężnych w wysokości od 10 do 300 tysięcy złotych grożących za usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych (w tym płynów), za wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia oraz za wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu poza stacją demontażu pojazdów…”

Ciekawostkę i niejako odejście od normy stanowi fakt, iż części pozyskane z demontażu można sprzedawać bez zakładania tytułowej stacji, jednak w tej kwestii odzwierciedlenie znajdują przepisy o ochronie środowiska i rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Innymi słowy – demontaż pojazdów bez profilu działalności stacji demontażu jest niemożliwy – możliwy jest natomiast handel częściami pozyskanymi, i ile założymy inny rodzaj działalności gospodarczej.

O formalnościach słów kilka.

Aby założyć stację demontażu należy spełnić wiele wymogów. Pierwszy – i najważniejszy zarazem dotyczy ulokowania stacji. Najlepiej by było to miejsce, które będzie najmniej narażone na oddziaływanie prac na środowisko. Warunkiem i określeniem tego rodzaju miejsca jest decyzja administracyjna. Zadaniem owej decyzji jest ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia, tak by działania stacji w najmniejszym stopniu miały wpływ na otoczenie. Tego typu wniosek należy skierować do wójta, burmistrza, prezydenta, bądź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Kolejnym istotnym dokumentem w zakładaniu działalności jest pozwolenie na budowę wespół z projektem budowlanym. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wcale nie jest proste do uzyskania. Taką decyzję wydaje marszałek województwa.

Po uzyskaniu odpowiednich decyzji możemy ruszyć do budowy stacji demontażu pojazdów. Jej sprawne funkcjonowanie z dostosowaniem się do wymagających norm prawnych może przynieść wiele korzyści finansowych i co ważne – satysfakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *