Jak założyć złomowisko samochodowe?

Przepisy rodzimego prawa informują nas o tym, że rozbiórki całych pojazdów dokonać można wyłącznie na legalnych stacjach demontażu. Stworzenie takiego miejsca, zwanego potocznie złomowiskiem obarczone jest wieloma regulacjami prawnymi, a wszystko za sprawą potencjalnego – negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W jaki sposób uruchomić zatem oficjalne i w pełni legalne złomowanie samochodów? Odpowiedź w dzisiejszym tekście.

Dwie drogi

Istnieją dwa – pokrewne warianty prowadzenia tego rodzaju działalności. Pierwszą jest oczywiście w pełni legalna stacja demontażu pojazdów o której wspominaliśmy na wstępie, drugą zaś punkt poboru pojazdów. I choć obie działalności wymagają wydawania oficjalnych zaświadczeń, to w praktyce są odrębne ze względu na wymogi formalne oraz prawne. Podstawowa różnica dotyczy przede wszystkim etapów procesu działalności – mówiąc wprost, punkt zbierania pojazdów zawiera umowę ze stacją demontażu na ich przekazywanie.

Aby zagłębić się w szczegóły procesu, warto przeanalizować ustawę z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Znajdują się w niej wytyczne określające rolę i wykorzystanie odpadów pochodzących z rozbiórki. Ustawa ta ponadto określa wysokość opłat pobieranych za złomowanie oraz obowiązkowe poziomy odzysku i recyklingu. Ważną informację niesie artykuł 53a owej ustawy, ponieważ określa on wysokość kar pieniężnych, które mogą wynieść nawet do 300 tysięcy złotych.

Istnieje jeszcze jeden typ działalności dotyczącej złomowania aut. Chodzi o sprzedaż części odzyskanych bez zakładania stacji demontażu. W takich sytuacjach przepisy prawne związane z ochroną środowiska naturalnego również mają zastosowanie, dlatego jedynym rozwiązaniem jest zakup tego rodzaju części ze stacji demontażu w celach handlowych.

Kwestie formalne

Kluczową kwestią formalną w prowadzeniu tego rodzaju działalności pozostaje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Należy mieć na uwadze, iż złomowanie aut to proces złożony, a wiele elementów składowych pojazdu wpływa bezpośrednio w sposób negatywny na naturalne środowisko. Wspomniana decyzja zostaje wydana na szczeblu administracyjnym, a jej celem jest nadanie kształtu realizowanemu przedsięwzięciu z zachowaniem nie tylko przepisów prawa stanowiących wspomnianą ustawę, ale także coraz bardziej radykalnych dyrektyw unijnych. Warto podkreślić, że taki wniosek kieruje się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, bądź regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Kolejne kwestie formalne dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego – te należy dokładnie zweryfikować, ponieważ mogą one zawierać zapisy uniemożliwiające prowadzenie tytułowej działalności. Ostatnią kwestią formalną jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja projektu budowlanego. Po załatwieniu wszystkich wyżej wymienionych formalności możemy przystąpić do procesu wyposażania obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *